สยามเอ๊กซเชนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:30 - 17:00 น.

วันเสาร์ เวลา 9:30 - 15:00 น.

Siam Exchange service hours adjustment due to COVID-19 preventive measures:

Mon-Fri  9:30 am. - 17:00 pm.

Sat  9:30 am. - 15:00 pm.

 

×